Relacje inwestorskie

Ogłoszenie

Zarząd Piwik PRO sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. doszło do uzgodnienia i przyjęcia pomiędzy zarządami łączących się spółek, to jest CLEARCODE S.A. oraz PIWIK PRO sp. z o.o. planu połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), zgodnie z którym połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku PIWIK PRO sp. z o.o. (spółka przejmowana) na CLEARCODE S.A. (spółka przejmująca).

Postanawia się, że plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek biorących udział w połączeniu, na warunkach i w trybie określonym w art. 500 § 2(1) KSH. Tym samym, odstępuje się od ogłoszenia planu połączenia spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poniżej dokumentacja w formie elektronicznej:

  1. 27.05.2021 Plan połączenia CLEARCODE S.A. oraz Piwik PRO sp. z o.o.
  2. 27.05.2021 Załącznik 1 – Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Piwik PRO sp. z o.o.
  3. 27.05.2021 Załącznik 2 – Ustalanie wartości majątku Piwik PRO sp. z o.o.
  4. 27.05.2021 Załącznik 3 – Oświadczenie zarządu o stanie księgowym Piwik PRO sp. z o.o.
  5. 27.05.2021 Załącznik 4 – Oświadczenie zarządu o stanie księgowym Clearcode S.A.